НАЧАЛОЗА ЕСБПРОДУКТИСЕРВИЗНОВИНИДОКУМЕНТИКАРТА НА САЙТАКОНТАКТИ
 
 
 
   
 
 
 
Информация към клиентите на ЕСБ-СОФИЯ ЕООД относно предприетите от компанията мерки за превенция на разпространението на Covid19
 

УВАЖАЕМИ КЛИЕНТИ,

Във връзка с въведеното извънредно положение в страната, наложено от разпространението на COVID-19, ЕСБ-СОФИЯ ЕООД работи при засилени санитарно-хигиенни условия. Наша грижа е да осигурим спокойна и сигурна обстановка и да сведем до минимум риска за нашите клиенти и служители, като за целта въведохме и спазваме следните предпазни мерки:

На всички служители е направен извънреден инструктаж за предотвратяване на разпространението на COVID-19.

На служителите са осигурени предпазни маски и ръкавици.

Дезинфекция и почистване на помещенията на територията на административните ни и сервизни помещения. Подсигурени са дезинфектанти за ръце за всичките ни служители.

Въведен е пропускателен режим, който се следи стриктно от охраната на компанията.

На всички служители се мери температурата преди започване на работния ден. Лица с температура над 37°С не се допускат на работа.

Ежедневно се прави оценка на ситуацията и се обсъжда предприемане на евентуални допълнителни мерки за защита на клиентите и служителите ни и предотвратяване на разпространението на COVID-19.

Сервизните ни екипи продължават работа, както на територията на ремонтата ни база, така и дистанционно по външни обекти в София и страната, спазвайки всички мерки за безопасност и дезинфекция.

Компанията продължава работа при непроменено работно време – работни ни от 8:30 – 17:00 часа.

 

Екипът на ЕСБ-СОФИЯ ЕООД

 
 
 
 

Продукти

Производители

Багери - верижни   Гребла за почистване на сняг
Багери - колесни   Грейдери
Булдозери   Двигатели
Вериги   Дискови брани
Горски трактори   Дробилни машини
BALDWIN   ESKA
CRYSTAL   FARMER
DAMMANN   FARMTRAC
DIECI   FRESIA
DRESSTA   GF GORDINI